Page 11 - IASIS

Basic HTML Version

11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Η
ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά εξακολουθεί να πα-
ραµένει ένα µείζον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο πρό-
βληµα της δηµόσιας υγείας και οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην κατάχρησή τους. Τα στοιχεία του Ευρωπα-
ϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιµώξεων δείχνουν ότι κατά
τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπήρξε µια σηµαντική τάση αύξησης
της αντοχής των ιών που προκαλούν τις λοιµώξεις σε περισσότερο
από το ένα τρίτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ
ότι η χώρα µας είναι σήµερα πρώτη
στην Ε.Ε. στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών, ενώ την ίδια ώρα,
ολόκληρη η Ευρώπη αντιµετωπίζει το φαινόµενο του «τέλους των
αντιβιοτικών».
Τα αντιβιοτικά -όπως όλη η ιατρική κοινότητα επισηµαίνει- είναι
αποκλειστικά για τη θεραπεία λοιµώξεων που προκαλούνται από
µικρόβια και όχι από ιούς. Υπάρχουν δυστυχώς περισσότερα από
250 είδη ιών που προκαλούν τα ίδια συµπτώµατα, δηλαδή κα-
ταρροή, βήχα, συνάχι, πονόλαιµο, δακρύρροια και χαµηλό πυρε-
τό (κάτω από 38 βαθµούς). Oι περισσότερες όµως από τις λοιµώ-
ξεις που µας συµβαίνουν, θεραπεύονται από µόνες τους µέσα σε
διάστηµα µικρότερο ή µεγαλύτερο των τριών ηµερών.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
1. Το αντιβιοτικό µπορεί να συνταγογραφείται µόνο από τον
γιατρό που σας εξέτασε:
• Ποτέ µην κάνετε λήψη αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συµβουλή
ή συνταγή
• Ποτέ µην αποθηκεύετε τα αντιβιοτικά για µεταγενέστερη χρήση
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε αντιβιοτικά που έχουν αποµείνει από
προηγούµενες θεραπείες
• Ποτέ µην µοιράζεστε αντιβιοτικά, που έχουν αποµείνει, µε άλ-
λους ανθρώπους.
2. Τα αντιβιοτικά δεν είναι παυσίπονα και δεν µπορούν να θε-
ραπεύσουν κάθε ασθένεια:
• Τα αντιβιοτικά δεν µπορούν να ανακουφίσουν από πονοκεφά-
λους, πόνους ή πυρετό.
• Τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσµατικά µόνο κατά των βακτηρια-
κών λοιµώξεων και δεν µπορούν να σας βοηθήσουν να αναρ-
ρώσετε από λοιµώξεις που προκαλούνται από ιούς, όπως το κοι-
νό κρυολόγηµα ή την γρίπη. Έως και το 80% των λοιµώξεων,
που επηρεάζουν τη µύτη, τα αυτιά, το λαιµό και τους πνεύµονες
είναι ιικής προέλευσης και για τον λόγο αυτό, η λήψη αντιβιοτι-
κών δεν θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.
3. Η λήψη αντιβιοτικών για λάθος λόγους, όπως κατά του
κρυολογήµατος, της γρίπης και των ιώσεων, µπορεί να προ-
καλέσει παρενέργειες όπως διάρροια, ναυτία ή δερµατικά
εξανθήµατα. Εάν τα συµπτώµατα επιµένουν, είναι σηµαντι-
κό να συµβουλευτείτε το γιατρό σας. Επιπλέον, συµβουλευ-
τείτε τον γιατρό έγκαιρα:
• Αν είστε άνω των 65 ετών.
• Αν έχετε άσθµα ή διαβήτη.
• Αν έχετε πνευµονοπάθεια (π.χ. χρόνια βρογχίτιδα, εµφύσηµα,
χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια).
• Αν έχετε καρδιακά προβλήµατα (π.χ. προηγούµενη καρδιακή
προσβολή, στηθάγχη, ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια).
• Αν έχετε ένα ιατρικό πρόβληµα, όπου το ανοσοποιητικό σας σύ-
στηµα καταστέλλεται.
• Αν παίρνετε φάρµακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύ-
στηµα (π.χ. στεροειδή, χηµειοθεραπεία για τον καρκίνο, ή φάρ-
µακα που χρησιµοποιούνται για να καταστείλουν τις λειτουργί-
ες του θυρεοειδούς αδένα).
4. Πάρτε το χρόνο σας για να αναρρώσετε.
Το να ανταποκριθείτε αποτελεσµατικά στις καθηµερινές σας υπο-
χρεώσεις ενώ είστε άρρωστος, µπορεί να είναι µια πηγή άγχους,
ειδικά αν αντιµετωπίζετε ορισµένα συµπτώµατα για πρώτη φορά.
Το να βρείτε την κατάλληλη στιγµή για να επισκεφθείτε το για-
τρό µπορεί να είναι δύσκολο, δαπανηρό και χρονοβόρο. Γνωρί-
ζοντας πώς να διαχειριστείτε τα συµπτώµατά σας, µπορεί να σας
βοηθήσει να αντιµετωπίσετε καλύτερα την ασθένειά σας. Μάθε-
τε πώς µπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας χωρίς αντιβιοτικά.
Για τις περισσότερες ιώσεις, η κατάστασή σας θα βελτιωθεί µετά
από δύο εβδοµάδες.
5. Φάρµακα ή σκευάσµατα που δεν περιέχουν αντιβιοτικά,
µπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συµπτωµά-
των σας. Ο φαρµακοποιός σας µπορεί να σας συστήσει Μη-
Συνταγογραφούµενα Φάρµακα για να ανακουφίσει τα συ-
µπτώµατά σας.
• Τα αναλγητικά αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον πόνο και
πυρετό
• Τα προϊόντα σε µορφή παστίλιας, που περιέχουν αντιµικροβι-
ακά / αντισηπτικά συστατικά ή αν υπάρχει φλεγµονή ένα αντι-
φλεγµονώδες πάλι σε παστίλια θα σας βοηθήσουν να καταπί-
νετε πιο εύκολα.
• Τα βλεννολυτικά διαλύουν αποτελεσµατικά τις βλένες/ εκκρί-
σεις των αεραγωγών σας.
• Τα ρινικά σπρέι και τα αποσυµφορητικά θα σας βοηθήσουν να
αναπνέετε πιο άνετα.
Πίνοντας άφθονα υγρά και κάνοντας χρήση αναρρωτικής άδειας,
θα βελτιώσετε σηµαντικά τον χρόνο ανάρρωσής σας.
Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν
ούτε βοηθούν στην πρόληψη των ιώσεων