Page 25 - IASIS

Basic HTML Version

25
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Ά
µεση θεραπεία στις αθλητικές κα-
κώσεις (µυϊκοί σπασµοί, θλάσεις
και τενοντοπάθειες), δίνει πλέον
η χρήση αυτόλογων «ενήλικων»
βλαστικών κυττάρων!
Μάλιστα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα απο-
τελέσµατα, από τη χρήση ενήλικων βλαστικών
κυττάρων, τα οποία παρουσιάστηκαν στο AAOS
Annual Meeting, που πραγµατοποιήθηκε στο Las
Vegas, Nevada.
Δεν είναι λίγοι οι επιστήµονες που κάνουν λόγο
για ιατρικά θαύµατα όσον αφορά στην αποκατά-
σταση τέτοιων αθλητικών κακώσεων και απο-
καλούν τα βλαστοκύτταρα ως την «πενικιλίνη»
του 21ου αιώνα!
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΥΣ
τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη θεραπεία µε
αυτόλογα ενήλικα βλαστικά κύτταρα είναι:
• Η επιτάχυνση της διαδικασίας ανακατασκευ-
ής του τραυµατισµένου µυός (κάτω του µισού
χρόνου που συνήθως απαιτείται)
• Η αποκατάσταση του µυός χωρίς τη δηµιουρ-
γία ουλής, που µπορεί να οδηγήσει ακόµη και
στο τέλος της σταδιοδροµίας του έναν αθλητή
• Η ασφάλεια που προσφέρει ως αυτόλογη θε-
ραπεία
• Το υψηλό προφίλ αντοχής
• Η απλή και ανώδυνη εφαρµογή
• Η αποφυγή χειρουργείου και νοσηλείας
• Η άµεση ανακούφιση από τον πόνο
• Η αποφυγή υποτροπής νέου τραυµατισµού στο
ίδιο σηµείο.
«Οι συνάδελφοι που κάνουν λόγο για ιατρικό
θαύµα δεν υπερβάλλουν. Η χρήση των αυτόλο-
γων βλαστοκυττάρων στη θεραπεία των αθλη-
τικών κακώσεων ανοίγει πραγµατικά νέες σε-
λίδες στην αθλητιατρική. Τα βλαστικά κύτταρα,
παράγουν πρωτεΐνες που αλλάζουν το κυτταρι-
κό περιβάλλον στο σηµείο της µυϊκής βλάβης και
επιταχύνουν την επούλωση και την ιστική ανακα-
τασκευή», τονίζει ο Δρ Σταύρος Αλευρογιάννης,
Ορθοπαιδικός Χειρουργός και ειδικός Αθλητία-
τρος που εφαρµόζει την Αναγεννητική Ορθοπαι-
δική µε χρήση αυτόλογων ενηλίκων βλαστοκυτ-
τάρων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
ΗΘΕΡΑΠΕΙΑΑΘΛΗΤΩΝ
µε αυτόλογα βλαστο-
κύτταρα είναι αρκετά διαδοµένη στη χώρα µας
αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα σε θεραπεία
µε βλαστοκύτταρα, έχουν υποβληθεί στο εξωτε-
ρικό διάσηµοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ντιέγκο
Κόστα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Βαν Πέρσι της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Φρανκ Λάµπαρτ της
Τσέλσι, ο Λούκα Μόντριτς της Ρεάλ και ο άσος
της Εθνικής Αργεντινής Ντι Μαρία. Επίσης αθλη-
τές άλλων αθληµάτων όπως οι µπασκετµπολί-
στες Π. Γκαζόλ, Κόµπι Μπράιαντ και ο τενίστας
Ράφα Ναδάλ.
Η θεραπεία µε τα βλαστικά κύτταρα δεν υποκα-
θιστά τη φυσιοθεραπευτική αντιµετώπιση αλλά
συµπορεύεται µε τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά
µέσα για το µέγιστο αποτέλεσµα, στον ελάχιστο
χρόνο.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα, λαµβάνονται από
τον ίδιο τον ασθενή, µε τη διαδικασία της µίνι
λιποαναρρόφησης. Στη συνέχεια ενεργοποιού-
νται σε πιστοποιηµένο εργαστήριο στην Αθήνα.
Συγκεκριµένη ποσότητα µπορεί να αποθηκευτεί
για µελλοντική χρήση και η θεραπευτικά ανα-
γκαία ποσότητα κατά περίπτωση, επανατοποθε-
τείται στον ασθενή, ως απλή ιατρική πράξη, την
ίδια ηµέρα.
«Στους επαγγελµατίες αθλητές, που δεν έχου-
µε το χρονικό περιθώριο της επεξεργασίας και
ενεργοποίησης των βλαστοκυττάρων, αλλά
θέλουµε άµεση παρέµβαση και αποκατάστα-
ση, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ετερόλο-
γα (από άλλο δότη) ή και αλλογενή βλαστικά
κύτταρα, καθώς δεν έχουν αντιγονικές ιδιότη-
τες και δεν προκαλούν παρενέργειες» αναφέρει
ο Δρ Αλευρογιάννης και προσθέτει: «Ως καλύ-
τερη λύση προτιµούµε να παίρνουµε βλαστοκύτ-
ταρα από τούς αθλητές στην αρχή της αθλητικής
σεζόν, να τα κρυοσυντηρούµε και να τα έχουµε
έτοιµα, όποτε τα χρειαστούν. Η διαδικασία αυτή
όταν πρόκειται για τοπική χρήση στους µύες δεν
θεωρείται απαγορευµένη από τη WADA»
ΜΥΙΚΗ ΘΛΑΣΗ:
Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΚΑΚΩΣΗ
Στο ποδόσφαιρο οι µυϊκές θλάσεις αποτελούν
την πιο συχνή αθλητική κάκωση και αντιπρο-
σωπεύουν το 20 - 37% των αιτιών αποχής από
το άθληµα στους επαγγελµατίες και το 18 - 23%
στους ερασιτέχνες.
Η πιθανότητα τέτοιου τραυµατισµού είναι 6 φο-
ρές µεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε
σχέση µε την προπόνηση.
Το 92% αφορά θλάσεις στα κάτω άκρα (οπί-
σθιοι µηριαίοι 37%, προσαγωγοί 23%, τετρα-
κέφαλοι 19%, γαστροκνήµιος 13%)
Το 60% των θλάσεων τετρακεφάλου αφορού-
σε το «κυρίαρχο» σκέλος
Τα 2/3 των θλάσεων είναι αποτέλεσµα άµεσης
πλήξης. Τα σύνδροµα υπέρχρησης των µυών είναι
πιο συχνά στην περιοχή του ισχίου και βουβώνα.
Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
µυϊκού τραυµατισµού αυξά-
νει σαφώς µε την ηλικία. Αθλητές πάνω από 30
χρόνων, έχουν σαφέστατα αυξηµένη πιθανότη-
τα θλάσης σε σύγκριση µε αθλητές ηλικίας κάτω
των 22 χρόνων.
Επίσης η πιθανότητα υποτροπής της θλάσης είναι
περίπου 16%, µε αυξηµένη πιθανότητα σε αυ-
τούς που είχαν µεγαλύτερη αποχή από το άθληµα
λόγω του πρωτοπαθούς τραυµατισµού.
Σε γενικές γραµµές, µια ποδοσφαιρική οµάδα µε
25 παίκτες θα πρέπει να περιµένει 15 περίπου
θλάσεις ανά σεζόν. Το 58% οδηγούν σε αποχή
από προπόνηση και αγώνες για περισσότερο από
µια εβδοµάδα, ενώ 11%εξ αυτών για περισσό-
τερο από 4 εβδοµάδες.
Αθλητικές κακώσεις:
θεραπεία µε βλαστοκύτταρα
ΕΙΔΗΣΗ
Πολλοί επιστήµονες κάνουν λόγο για ιατρικά
θαύµατα, όσον αφορά στην αποκατάσταση αθλητικών
κακώσεων και αποκαλούν τα βλαστοκύτταρα
ως την «πενικιλίνη» του 21ου αιώνα!