Page 15 - IASIS

Basic HTML Version

15
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
είναι η κατά Roux-en Υ γαστρική παράκαµ-
ψη (γαστρικό by-pass).
Ποιες οι εφαρµογές της ροµποτικής
στη γυναικολογία;
Στη γυναικολογία πραγµατοποιούνται επεµ-
βάσεις ροµποτικής υστερεκτοµής, αφαίρεσης
νεοπλασµάτων των εξαρτηµάτων, σαλπιγγο-
ωοθηκεκτοµή καθώς και εγχειρήσεις µετά-
θεσης ωοθηκών και αναστόµωσης των σαλ-
πίγγων.
Τέλος, ολοένα ανευρίσκονται πλεονεκτήµα-
τα στη χρήση της ροµποτικά υποβοηθούµενης
τεχνικής στην παιδοχειρουργική, σε επεµβά-
σεις για γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση,
σε χολοκυστεκτοµές, στην σαλπιγγοωοθηκε-
κτοµή. Με επιτυχία πραγµατοποιείται η ρο-
µποτική πυελοπλαστική για απόφραξη ουρη-
τηροπυελικής συµβολής σε παιδιά. Επίσης
συνεχώς βελτιώνονται οι παιδιατρικές καρ-
διοχειρουργικές επεµβάσεις όπως
είναι η αποκατάσταση βατού αρ-
τηριακού πόρου.
Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις
στη Ροµποτική Χειρουργική;
Μια από τις πιο σύγχρονες εξε-
λίξεις στη Ροµποτική είναι
και η εφαρµογή της τε-
χνολογίας Single Site.
Με την τεχνική αυτή,
πραγµατοποιείται η
πλήρως ροµποτική χο-
λοκυστεκτοµή δια µέ-
σου µιας µόνο τοµής 1,5
cm. Η δια µιας τοµής ροµπο-
τική χολοκυστεκτοµή µε χρήση του
ροµποτικού συστήµατος da Vinci Si
HD που υπάρχει µόνο στο Ιατρικό
Κέντρο, πραγµατοποιείται εξ ολοκλή-
ρου µέσω µιας µικροτοµής κάτω από
τον οµφαλό. Η µέση διάρκεια της επέµβα-
σης είναι 40 λεπτά. Η χειρουργική οµάδα
του Ιατρικού Αθηνών µε πρωτοπορία στη
λαπαροενδοσκοπική χειρουργική, πραγ-
µατοποιεί λαπαροσκοπικές επεµβάσεις χο-
λοκυστεκτοµής από τις αρχές της δεκαετί-
ας του ‘90, µε αποτέλεσµα να έχει τεράστια
εµπειρία στην εν λόγω επέµβαση. Στην
κλασσική λαπαροσκόπηση για τη χολοκυ-
στεκτοµή απαιτούνται 4 τοµές, ώστε να ει-
σαχθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία κα-
θώς και η ειδική κάµερα, το λαπαροσκόπιο
µέσα στην κοιλιά.
Σήµερα µε τη Ροµποτική Χειρουργική Single
Site το λαπαροσκόπιο και όλα τα εργαλεία
µπαίνουν µέσω µιας µόνο µικροτοµής στον
οµφαλό. Η Ροµποτική χολοκυστεκτοµή δια
Μιας Τοµής πραγµατοποιείται µόνο στο Ια-
τρικό Κέντρο Αθηνών από την οµάδα µου
και τα αποτελέσµατα από τα πρώ-
τα 200 περιστατικά είναι εντυ-
πωσιακά. Η µεγάλη εµπειρία
µας, διεύρυνε τις εν-
δείξεις της Ροµποτικής
Μιας Τοµής και φέτος
παρουσίασε την πρώ-
τη παγκοσµίως ροµποτι-
κή δεξιά κολεκτοµή και
επιπλοεκτοµή δια Μιας
Τοµής. Άλλες επεµβάσεις
που έγιναν µε το Single Site
είναι θολοπλαστική για
παλινδρόµηση, κύ-
στη νεφρού, πε-
ρικαρδια-
κή κύστη,
κ ι ρσοκή -
λη, κύστεις
ωοθηκών
και υφολι-
κή υστερε-
κτοµή.
Τί εξελίξεις αναµένονται στο µέλλον
για τη Ροµποτική Χειρουργική;
Νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται συγ-
χρόνως µε τη ροµποτική, υπόσχονται σύ-
ντοµα να συγχωνευθούν στις επόµενες γε-
νιές των χειρουργικών ροµπότ. Η τεχνολογία
«firefly» επιτρέπει την απεικόνιση κρυµµέ-
νων λεµφαδένων στο εσωτερικό του σώµα-
τος µε έγχυση ειδικής ουσίας που φθορίζει
σε συγκεκριµένα φίλτρα της κάµερας. Η ίδια
τεχνολογία επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση
των αγγείων σε πραγµατικό χρόνο κατά τη
διάρκεια του χειρουργείου και την εκτίµηση
αιµάτωσης των αναστοµώσεων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τεχνολογί-
ας απτικής ανάδρασης (haptic feedback) που
θα προσφέρει και την αίσθηση της αφής στον
χειρουργό που παρασκευάζει τους ιστούς µε
τους ροµποτικούς βραχίονες. Ένα άλλο εν-
διαφέρον πεδίο έρευνας αποτελεί η συγχώ-
νευση των εικόνων από τις απεικονιστικές
εξετάσεις του ασθενούς (αξονικής και µαγνη-
τικής τοµογραφίας) µε την εικόνα του εγχει-
ρητικού πεδίου για χαρτογράφηση και καλύ-
τερο διεγχειρητικό σχεδιασµό της επέµβασης
(επαυξηµένη πραγµατικότητα – augmented
reality). Η τελευταία αυτή τεχνολογία υπό-
σχεται να µας οδηγήσει στην εποχή της Δι-
εγχειρητικής Πλοήγησης (Intraoperational
Navigation), όταν η χειρουργική επέµβαση
θα καθοδηγείται από ηλεκτρονικό υπολογι-
στή που θα επεξεργάζεται όλα των δεδοµένα
από τον παρακλινικό έλεγχο του ασθενούς.
Ρ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΝΣTΑΝΤΙΝΙ ΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ, ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
& ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
σήµερα και αύριο