Page 16 - IASIS

Basic HTML Version

Μ
ε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα Κατά του
Καπνίσµατος στις 31
Μαΐου, η εκστρατεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Ex-smokers are Un-
stoppable» ενθαρρύνει τους καπνιστές να
ξεκινήσουν µια προσωπική προσπάθεια και
να στραφούν σταδιακά και σταθερά προς ένα
πιο υγιή και απαλλαγµένο από το κάπνισµα
τρόπο ζωής.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
του Ευρω-
βαρόµετρου, παρά το γεγονός ότι τα ποσο-
στά των καπνιστών εµφανίζουν µείωση κατά
2% στην Ε.Ε., σε σχέση µε τα ποσοστά του
2012, το 26% των Ευρωπαίων παραµένουν
καπνιστές. Η µεγαλύτερη πτώση σηµειώθη-
κε στις ηλικίες µεταξύ 15 και 24 ετών (25%
από 29%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χαµη-
λότερα ποσοστά καπνιστών έχουν η Σουηδία
(11%) και η Φινλανδία (19%).
Αντίθετα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η Ελ-
λάδα µαζί µε τη Βουλγαρία καταγράφουν τα
υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη
µε ποσοστά 38% και 35% αντίστοιχα. Στη
χώρα µας η πλειοψηφία των καπνιστών εί-
ναι άντρες µε ποσοστό 43%, ενώ οι γυναίκες
αγγίζουν ποσοστό που φτάνει το 33%. Οι πε-
ρισσότεροι καπνιστές αγοράζουν πακέτο τσι-
γάρων καθηµερινά (76%) ενώ το 92% δεν
έχει χρησιµοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι το 52%
των Ελλήνων καπνιστών ξεκίνησε το κάπνι-
σµα σε ηλικία µεταξύ 15 και 18 ετών, ενώ
λίγο περισσότεροι από τους µισούς δεν έχουν
ποτέ προσπαθήσει να το διακόψουν (57%).
Το Ευρωβαρόµετρο αναφέρει επίσης ότι το
59% των Ευρωπαίων έχει προσπαθήσει να
διακόψει το κάπνισµα αλλά µόνο το 19%
αποφάσισε να το κάνει τον τελευταίο χρό-
νο. Από αυτούς το 12% έχει επιχειρήσει τη
διακοπή του µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών
τσιγάρων σε σύγκριση µε 7% το 2012. Στο
σύνολο των καπνιστών το 67% δήλωσε πως
προσπάθησαν να µειώσουν ή να σταµατήσουν
το κάπνισµα αλλά µόνο το 14% των χρη-
στών ηλεκτρονικών τσιγάρων κατάφεραν να
το µειώσουν ή να το σταµατήσουν, δηλώνο-
ντας ότι δεν το θεωρούν ένα ιδιαίτερα απο-
τελεσµατικό µέσο.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ
και ασφάλειας τροφίµων, κ. Vytenis
Andriukaitis, επισηµαίνει ότι ο µέσος όρος
ηλικίας των Ευρωπαίων που ξεκινούν το κά-
πνισµα παραµένει αµετάβλητος στα 17,6 έτη.
Επίσης, ο Επίτροπος δήλωσε σχετικά: «Τα
στοιχεία δείχνουν ότι η µάχη κατά του κα-
πνίσµατος δεν έχει κερδηθεί, ιδιαίτερα όσον
αφορά στους νέους. Δεν µπορεί να γίνει απο-
δεκτό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εξακο-
λουθούν να ελκύονται από το κάπνισµα όταν
βρίσκονται στην εφηβεία. Κεντρικός στόχος
της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού είναι
να εξασφαλίσει το να µη γίνονται υπερβολι-
κά ελκυστικά για τους νέους αυτά τα επικίν-
δυνα προϊόντα. Για αυτό το λόγο απαγορεύει
αυστηρά τις αρωµατικές ουσίες που συγκαλύ-
16
|
ΕΙΔΗΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Καµπάνια
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα µαζί µε
τη Βουλγαρία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά
καπνιστών στην Ευρώπη µε 38% και 35% αντίστοιχα.
Στη χώρα µας η πλειοψηφία των καπνιστών
είναι άντρες µε ποσοστό 43%, ενώ οι γυναίκες
αγγίζουν ποσοστό που φτάνει το 33%